Veliki uspjeh naših maturanata na državnoj maturi

Na državnoj maturi po rezultatima obveznih predmeta na višoj razini Gimnazija i ekonomska škola Benedikta Kotruljevića je pokazala zavidne rezultate. Pogledajte što kažu mediji o nama i kako smo rangirani.

Jutarnji list je 17. lipnja 2010. godine objavio statističke podatke državne mature.

U Engleskom jeziku zauzeli smo prvo mjesto u državi s prosječnih 88,2%
U Hrvatskom jeziku zauzeli smo šesto mjesto s prosječnih 79,72 %
Prema ukupnim prosječnim rezultatima rangirali su nas kao drugu najbolju privatnu školu

Večernji list je 18. lipnja 2010. godine objavio TOP 50 škola u državi s najboljim ukupnim prosječnim rezultatima državne mature. Naša škola zauzela 2. MJESTO s prosječnih 82,28 % iza Glazbene škole Požega koja je imala samo 5 maturanata.

Prenosimo iz Večernjeg lista popis pedeset najboljih hrvatskih škola prema uspjehu na Državnoj maturi.

TOP 50 škola
škola/broj polaznika/postotak rješenosti
(škole s manje od 30 kandidata nisu usporedive s velikima, upozoravaju stručnjaci)

Glazbena škola Požega (5) 82,94
Gimnazija B. Kotruljevića, Zagreb (46) 82,28
III. gimnazija, Split (197) 80,7
Privatna kl. gimnazija, Zagreb (47) 80,64
XV. gimnazija, Zagreb (349) 80,16
Gaudeamus, Osijek (13) 79,85
V. gimnazija, Zagreb (222) 79,31
Pravoslavna gimnazija, Zagreb (11) 79,3
Glazbeno učilište E. Bašić, Zagreb (1) 78,48
Glazbena šk. P. Markovca, Zagreb (5) 78,08
II. gimnazija Osijek (119) 77,97
Glazbena škola u Varaždinu (9) 77,49
II. gimnazija, Zagreb (211) 77,48
Isusovačka kl. gimnazija, Osijek (96) 77,29
IV. gimnazija M. Marulić, Split (190) 77,15
Gimnazija L. Vranjanina, Zagreb (241) 76,8
Glazbena škola J. Hatzea, Split (6) 76,6
I. gimnazija Split (160) 76,56
Gimnazija Metković (90) 76,39
Prva sušačka gimnazija u Rijeci (168) 76,31
Prva riječka hrvatska gimnazija (157) 76,29
Franjevačka kl. gimnazija u Sinju (46) 76,29
Gimnazije A. Mohorovičića Rijeka (133) 76,2
Gimnazija J. Barakovića, Zadar (160) 76
Srednja škola Buzet (17) 75,77
Gimnazija Daruvar (56) 75,77
III. gim. Osijek -umjetnički odjel (3) 75,76
XVI. gimnazija, Zagreb (184) 75,69
Pazinski kolegij – Kl. gim. Pazin (60) 75,67
Klasična gimnazija, Zagreb (166) 75,47
Prva privatna gimnazija, Zagreb (18) 75,3
Gim. i struk. šk. J. Dobrile, Pazin (126) 75,19
Salezijanska kl. gimnazija, Rijeka (65) 75,19
Gimnazija, Čakovec (232) 75,14
V. gimnazija V. Nazor Split (188) 74,95
Srednja gl. škola Mirković, Opatija (1) 74,94
Srednja šk. A. M. Karamaneo, Vis (13) 74,92
Talijanska srednja škola Buje (16) 74,91
Klasična gim. fra M. Lanosovića (65) 74,87
Gimnazija Karlovac (199) 74,85
III. gimnazija Osijek (148) 74,82
Gimnazija Dubrovnik (158) 74,65
Gim. M. A. Reljkovića, Vinkovci (185) 74,6
I. gimnazija Osijek (141) 74,59
Gimnazija Pula (212) 74,56
Srednja škola M. de Dominisa Rab (22) 74,56
Biskupijska kl. gim. Dubrovnik (24) 74,54
Gimnazija E. Kumičića Opatija (59) 74,45
IV. gimnazija, Zagreb (184) 74,44
VII. gimnazija, Zagreb (226) 74,4

Izvor: www.vecernji.hr 18.lipnja 2010. godine

 

HRT – Dobro jutro, Hrvatska!