Terenska nastava “Istočna Slavonija” je integrirani projekt nastave geografije i povijesti koji se održavao u svibnju 2016. godine.
Koleracijom spomenutih predmeta na lokacijama Istočne Slavonije kao što su Park prirode Kopački rit, općina Karanac u Baranji, te gradovi Vukovar, Osijek i Đakovo,  pokušali smo iskoristiti problemsko i ekološko načelo, te načelo egzemplarnosti kako bi učenici što zornije uvidjeli prirodne i historijsko-geografske procese koji su definirali promatrani prostor. Poseban naglasak je na Domovinskom ratu budući da je jedna od lokacija terenske nastave grad heroj – Vukovar.

 

Previous Image
Next Image