Strani jezici

Svi naši učenici uče najmanje dva strana jezika, a imaju mogućnost izabrati treći ili četvrti strani jezik. Nastava jezika je organizirana tako da učenike priprema za polaganje međunarodnih ispita. Također, organizira se nastava bez obzira na eventualni manji broj učenika koji žele učiti pojedini manje zastupljene strane jezike.

Trenutno imamo razredne grupe koje uče:

  • engleski jezik
  • njemački jezik (početni i napredni)
  • talijanski jezik (početni i napredni)
  • francuski jezik (početni i napredni)
  • španjolski jezik (početni i napredni)
  • latinski jezik (obavezan u gimnaziji)
  • ruski jezik