Programi

Opća gimnazija

Program opće gimnazija obogaćen dodatnim sadržajima kao što su: treći i četvrti strani jezik, napredna informatika, međunarodni programi, škola plesa, škola skijanja, školski band, školski zbor, dramska i likovna radionica.

Ekonomska škola

Program ekonomske škole obogaćen predmetima za stjecanje općih znanja po uzoru na gimnazije uz dodatne međunarodne programe, vježbeničke tvrtke, škola plesa, škola skijanja, školski band, školski zbor, dramska i likovna radionica.

Farmaceutski tehničar

Program farmaceutskog tehničara obogaćen dodatnim sadržajima kao što su: škola plesa, školski band, školski zbor, dramska i likovna radionica, škola skijanja…

Programi za sportaše

Ukoliko se učenik bavi aktivno nekim sportom, individualno ćemo prilagoditi školske i sportske obveze tako da može nesmetano trenirati, ići na natjecanja, pripreme i sl., a istovremeno uspješno izvršavati i školske obveze. (imati će odgovaranje i pisanje ispita po dogovoru s profesorom, te će umjesto odlaska na tjelesni, sportaši u školi pisati zadaće, učiti i odrađivati dugove na organiziranom “učenju”).

Strani jezici

Svi naši učenici uče najmanje dva strana jezika, a imaju mogućnost izabrati treći ili četvrti strani jezik. Nastava jezika je organizirana tako da učenike priprema za polaganje međunarodnih ispita. Također, organizira se nastava bez obzira na eventualni manji broj učenika koji žele učiti pojedini manje zastupljene strane jezike.

Trenutno imamo razredne grupe koje uče:

  • engleski jezik
  • njemački jezik (početni i napredni)
  • talijanski jezik (početni i napredni)
  • francuski jezik (početni i napredni)
  • španjolski jezik (početni i napredni)
  • latinski jezik (obavezan u gimnaziji)
  • ruski jezik

Internacionalna Business škola

Uz redovni program omogućujemo paralelno stjecanje međunarodno pirznate “Business” diplome.

Također, kao pomoć u nastavi stranih jezika svakako ističemo naša česta putovanja u strane zemlje, te vrlo kvalitetnu razmjenu učenika. Svjesni smo da se strani jezici najbolje uče u izravnom dodiru s ljudima kojima je to maternji jezik.

Međunarodni programi

Izvođenje međunarodnih programa omogućuje učenicima ovladavanje još jednim, univerzalnim svjetskim jezikom koji će im omogućiti efikasnu komunikaciju sa svijetom, uključivanje u svjetske kulturne i gospodarske tokove i procese globalizacije.

Naša škola želi biti aktualna, suvremena organizacija koja želi učenika staviti u aktivnu ulogu i dati mu priliku da se sam razvija uz profesora kao koordinatora.
Također želimo ukazati našim učenicima na nužnost permanentnog obrazovanja i korištenja suvremene nastavne tehnologije, a isti zahtjevi postavljeni su i pred svakog profesora.