Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da u sklopu Gimnazije i ekonomske škole Benedikta Kotruljevića, ove godine počinje s radom Privatna osnovna škola Sunce. Nakon 19 godina iskustva u srednjoškolskom obrazovanju pokrećemo i osnovnu školu u koja će pružiti kvalitetno obrazovanje uz interaktivno učenje i razvoj vještina od najranijih školskih dana.

privatna-osnovna-skola-sunce

Više informacija o programu i načinu rada možete pronaći na stranicama škole ili preko kontakata tajništva:

WEB STRANICE: www.privatna-osnovna-skola-sunce.hr
TEL: 01/3700 742

E-MAIL: priv-eks-bk@zg.t-com.hr