U okviru terenske nastave, 20.09.2017. godine, za naše ekonomiste 2.D razreda organizirali smo posjet Tehničkom muzeju „Nikola Tesla“ – Zagreb:

Izložba „KOJI JE TVOJ (Z)BROJ? – POVIJEST RAČUNANJA OD ABAKUSA DO KALKULATORA“

Računanje se smatra jednim od najvećih intelektualnih dostignuća ljudske vrste. Stoga je interesantno u povijesnom aspektu i sagledati načine na koje je ljudski rod svladavao i najsloženije računske operacije, a koristeći se tu naravno i različitim pomagalima. Cilj naše posjete najnovijoj izložbi Tehničkog muzeja Nikola Tesla, Zagreb bio je upoznati se sa poviješću računanja od abacusa do elektronskog kalkulatora.

Posebno su nam zanimljivi bili: najteži izložak – registar blagajna čija je masa oko 60 i najlakši izložak – šiber Sun Hemmi koji ima tek 17 grama. Na izložbi je bio predstavljen i cijeli niz interesantnih izložaka poput prvog elektronskog kalkulatora manjeg od pisaćeg stroja Sharp QT‑8D iz 1969., prvog džepnog znanstvenog elektronskog kalkulatora Hewlett‑Packard HP-35 iz 1972., prvoga džepnog programibilnog kalkulatora Hewlett-Packard HP-65 iz 1974., najsporijeg džepnog elektronskog kalkulatora Canon Palmtronic F‑2 iz 1975. itd.

Dobro smo se proveli i mnogo naučili o povijesti računalnih pomagala.

Previous Image
Next Image