Zakonski i opći akti

 Zakonski i opći akti
Udzbenici Godišnji plan 2017/2018.

 

Udzbenici Školski kurikulum 2017/2018.

 

Statut Gimnazije i ekonomske škole Benedikta Kotruljevića Statut Gimnazije i ekonomske škole Benedikta Kotruljevića,  s pravom javnosti

 

POLITIKE OBRADE I ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA U GIMNAZIJI I EKONOMSKOJ ŠKOLI BENEDIKTA KOTRULJEVIĆA, s pravom javnosti POLITIKE OBRADE I ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA U GIMNAZIJI I EKONOMSKOJ ŠKOLI BENEDIKTA KOTRULJEVIĆA, s pravom javnosti

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

 

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu.

 

Zapisnik sa sjednice Školskog odbora Gimnazije i ekonomske škole Benedikta Kotruljevića Zapisnik sa sjednice Školskog  odbora Gimnazije  i  ekonomske  škole  Benedikta Kotruljevića, s pravom javnosti

 

Udzbenici Odluka o kućnom redu

 

Udzbenici Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

 

Udzbenici Odluka o imenovanju službenika za informiranje

 

Udzbenici Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima

 

Udzbenici Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu

 

Udzbenici Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Udzbenici Zakon o strukovnom obrazovanju

 

Udzbenici Zakon o pravu na pristup informacijama

 

Udzbenici Zahtjev za pristup informacijama