Zakonski i opći akti

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Godišnji plan 2019 ŠKOLSKI KURIKULUM Školska godina 2018./2019.
Udzbenici Godišnji plan 2018/2019.
Udzbenici Godišnji plan 2017/2018.
Udzbenici Školski kurikulum 2017/2018.
Statut Gimnazije i ekonomske škole Benedikta Kotruljevića Statut Gimnazije i ekonomske škole Benedikta Kotruljevića,  s pravom javnosti
POLITIKE OBRADE I ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA U GIMNAZIJI I EKONOMSKOJ ŠKOLI BENEDIKTA KOTRULJEVIĆA, s pravom javnosti POLITIKE OBRADE I ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA U GIMNAZIJI I EKONOMSKOJ ŠKOLI BENEDIKTA KOTRULJEVIĆA, s pravom javnosti
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu.
Zapisnik sa sjednice Školskog odbora Gimnazije i ekonomske škole Benedikta Kotruljevića Zapisnik sa sjednice Školskog  odbora Gimnazije  i  ekonomske  škole  Benedikta Kotruljevića, s pravom javnosti
Udzbenici Odluka o kućnom redu
Udzbenici Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
Udzbenici Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Udzbenici Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima
Udzbenici Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu
Udzbenici Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Udzbenici Zakon o strukovnom obrazovanju
Udzbenici Zakon o pravu na pristup informacijama
Udzbenici Zahtjev za pristup informacijama