Zakonski i opći akti

 Zakonski i opći akti
Udzbenici Godišnji plan 2017/2018.

 

Udzbenici Školski kurikulum 2017/2018.

 

Udzbenici Statut Gimnazije i ekonomske škole Benedikta Kotruljevića,  s pravom javnosti

 

Udzbenici Zapisnik sa sjednice Školskog  odbora Gimnazije  i  ekonomske  škole  Benedikta Kotruljevića, s pravom javnosti

 

Udzbenici Odluka o kućnom redu

 

Udzbenici Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera

 

Udzbenici Odluka o imenovanju službenika za informiranje

 

Udzbenici Pravilnik o obveznim udžbenicima i pripadajućim dopunskim nastavnim sredstvima

 

Udzbenici Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu

 

Udzbenici Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Udzbenici Zakon o strukovnom obrazovanju

 

Udzbenici Zakon o pravu na pristup informacijama

 

Udzbenici Zahtjev za pristup informacijama