Odlični rezultati naših učenika na državnoj maturi i izvrstan upis na fakultete

Sedamdeset osam maturanata školske godine 2016./2017. uspješno je položilo državnu maturu.

Previous Image
Next Image

Naši maturanti su imali i odlične plasmane na rang listama fakulteta. Evo rezultata:

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet rang 268,117,127,274
Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet rang 125,77
Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, Zagreb rang 19,40,53
Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet rang 41,76
Sveučilište u zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet,Nutricionizam rang 23, 47
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet Građevinarstvo, Zagreb rang 31
Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet arhitektura i urbanizam, Zagreb rang 121
Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet,geodezija i geoinformatika, Zagreb rang 8
Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje Strojarstvo, Zagreb rang 42,66,69,91,144,239
Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Elektrotehnika rang 305,647
Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet Matematika, Zagreb rang 20
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet Ekološka poljoprivreda, Zagreb rang 30
Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet,Pravo, Zagreb rang 619,62,
Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet, Javna uprava, Zagreb rang 8
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, Aeronautika rang 1,
Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet Kineziologija, Zagreb rang 8,12,
Svečilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet, Osijek rang 11
Svečilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet rang 2
Sveučilište u zagrebu, Hrvatski studiji, Psihologija rang 9
Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet Socijalni rad, Zagreb rang 11,
Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Fonetika,Talijanistika Zagreb rang 20
Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet,Lingvistika i Kroatistika, Zagreb rang 25
Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet rang 34,31,53
Hrvatsko katoličko učilište, Sociologija,komunikologija rang 6,6
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment Zagreb rang 11
Međunarodno sveučilište u Dubrovnika, međunarodno poslovanje rang 2
RIT Croatia Američka visoka škola za management i tehnologiju u Dubrovniku. Međunarodno poslovanje (stručni), Zagreb rang 34
Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti Politologija, Zagreb rang 76
Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet Bachelor Degree in Business, Zagreb rang 12
Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet Poslovna ekonomija, Zagreb rang 15,480,536,274,99,469,137,195,638,571,39,279,279
Sveučilište u Rijeci Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Rijeka rang 92
Sveučilište u Zadru, ekonomija i managment rang 29
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, Medicinsko-laboratorijska dijagnostika rang 41
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, Fizioterapija rang 41
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, Radna terapija rang 19
Zagrebačka škola ekonomije i managementa Ekonomija i management, Zagreb rang 4,2,2
Veleučilište s pravom javnosti BALTAZAR ZAPREŠIĆ Poslovanje i upravljanje rang 4,7
Visoka poslovna škola Libertas rang 1,11,7,14
Sveučilište Sjever, Veleučilište Varaždin, Graditeljstvo rang 17
Visoko učilište AlgebraVisoka škola za primjenjeno računarstvo, Zagreb rang 1, 7