Odlični rezultati na državnoj maturi 2015. i izvrstan upis na fakultete 2015/2016.

Još jedna uspješna generacija maturanata pokazala je zavidne rezultate. Svi su položili državnu maturu sa vrlo visokim prosjekom što je rezultiralo upisom na željeni fakultet od 98%.

MATURALNA VEČERA (179)

Rezultati državne mature su izvrsni i zavidno visoki. Prema podacima Nacionalnog centa za vanjsko vrednovanje rezultati državne mature naših učenika u usporedbi s ostalim školama pokazalo je da se prosječni rezultati naših učenika u odnosu na državu u obveznim predmetima nalaze unutar 92%najboljih u engleskom, 65% u hrvatskom, 87% u matematici, 84% u njemačkom , 89% u informatici, 78% u fizici.

dodjela diploma (272)

NAŠI MATURANTI SU IMALI ODLIČNE PLASMANE NA RANG LISTAMA FAKULTETA, EVO SAMO NEKIH:
-RIT Croatia Američka visoka škola za managment i tehnologiju, informacijske tehnologije 1. mjesto
-Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci 2. mjesto
-Sveučilište u Rijeci odjel za biotehnologiju 2. mjesto
-Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, poslovna ekonomija(izv.)1.,2.,3. mjesto
-Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Aeronautika-modul civilni pilot 3. mjesto
-Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Zagrebu 2. mjesto
-Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 3. mjesto
-PMF Sveučilišta u Zagrebu smjer matematika 2. i 3. mjesto
-Rudarsko geološko naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, naftno rudarstvo 2. mjesto.
-Tehničko veleučilište u Zagrebu, elektrotehnika 1. mjesto
-Visoka poslovna škola Libertas, 1. mjesto
-Zagrebačka škola ekonomije i managmenta, 1. mjesto