Odlični rezultati na državnoj maturi 2014. i upis na fakultete

Još jedna uspješna generacija maturanata pokazala je zavidne rezultate. Svi su položili državnu maturu sa vrlo visokim prosjekom što je rezultiralo upisom na željeni fakultet od 96%.

Rezultati državne mature su izvrsni i zavidno visoki, te su premašeni zacrtani ciljevi. Budući da ove godine NCVVO nije objavio rang listu škola ne znamo rang škole, ali analizom ranga učenika u odnosu na prošlu godinu zaključujemo da su nam učenici jednako ili bolje plasirani u odnosu na prošlu godinu.  Gotovo svi rezultati po predmetima su nam viši od prosjeka države za gotovo 1/3.

1

2

Državna matura

Postignuti su i visoki pojedinačni rezultati:
HRVATSKI JEZIK (A) RAZINA 92%
ENGLESKI JEZIK (A) RAZINA 97% (ESEJ 100%)
NJEMAČKI JEZIK (A) RAZINA 95%
MATEMATIKA (A) RAZINA 93,3 %
FIZIKA- 90%
BIOLOGIJA- 87%
POLITIKA I GOSPODARSTVO – 90%
LIKOVNA UMJETNOST – 88%
PSIHOLOGIJA – 82%

97% NAŠIH UČENIKA UPISALO JE ŽELJENI FAKULTET

Imali smo odlične plasmane maturanata na rang listama fakulteta, evo samo nekih:

1. MJESTO NA VETERINARSKOM FAKULTETU
1. MJESTO NA MEDICINSKOM FAKULTETU :MEDICINSKO LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA (STRUČNI), RIJEKA
1. MJESTO NA PRAVNOM FAKULTETU U ZAGREBU- POREZNI STUDIJ
1. MJESTO NA AGRONOMSKOM FAKULTETU – AGRARNA EKONOMIKA
2. MJESTO NA AGRONOMSKOM FAKULTETU – AGRARNA EKONOMIKA
1. MJESTO – PRAVNI FAKULTET (ZVANREDO) U ZAGREBU,
1. MJESTO PRAVNI FAKULTET (IZVANREDNO ) U SPLITU
1. MJESTO NA FILOZOFSKOM FAKULTETU U ZAGREBU- PEDAGOGIJA I FILOZOFIJA
1. MJESTO NA DVA FAKULTETA FAKULTETU STROJARSTVA I BRODOGRADNJE,
1.MJESTO RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET ZAGREB,
25. MJESTO NA ARHITEKTONSKOM FAKULTETU- ARHITEKTURA I URBANIZAM,
1. MJESTO NA FAKULTETU ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU U OPATIJI,
1. MJESTO NA EKONOMSKOM FAKULETU SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
3. MJESTO EKONOMSKI FAKULTET BACHELOR DEGREE IN BUSINESS, ZAGREB,
4. MJESTO NA FAKULTETUKEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE Kemijsko inženjerstvo,
20. MJESTO STOMATOLOŠKI FAKULTET ZAGREB,
1 . MJESTO NA PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA, ZAGREB,
1. MJESTO NA EKONOMSKOM FAKULTETU U SPLITU,
1. MJESTO NA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOM FAKULTET- Znanosti o okolišu ,
3. MJESTO VETERINARSKI FAKULTET ZAGREB,
8. MJESTO NA EKONOMSKOM FAKULTETU U ZAGREBU
1. MJESTO NA EKONOMSKOM FAKULTETU (RIJEKA) ,
14. MJESTO NA EKONOSMKOM FAKULTET U ZAGREBU
2. MJESTO NA AGRONOMSKOM FAKULTETU- POLJOPRIVREDNA TEHNIKE,
4. MJESTO NA PRAVNOM FAKULTETU(IZVANREDNO) U ZAGREBU,
1. MJESTO NA SVEUČILIŠNI STUDIJSKI CENTAR ZA STUDIJE MORA MORSKO RIBARSTVO, SPLIT,
68. MJESTO NA EKONOMSKOM FAKULTETU U ZAGREBU,
3. MJESTO NA FAKULTEU ORGANIZACIJE I INFORMATIKE U VARAŽDINU,
5. MJESTO PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO (STRUČNI), ZAGREB,
30. MJESTO NA GRAĐEVINSKOM FAKULTETU U ZAGREBU ,
5. MJESTO NA AGRONOMSKOM FAKULTETU,
15. MJESTO VETERINARSKI FAKULTET.