Međunarodni programi

Izvođenje međunarodnih programa omogućuje učenicima ovladavanje još jednim, univerzalnim svjetskim jezikom koji će im omogućiti efikasnu komunikaciju sa svijetom, uključivanje u svjetske kulturne i gospodarske tokove i procese globalizacije.

Naša škola želi biti aktualna, suvremena organizacija koja želi učenika staviti u aktivnu ulogu i dati mu priliku da se sam razvija uz profesora kao koordinatora.
Također želimo ukazati našim učenicima na nužnost permanentnog obrazovanja i korištenja suvremene nastavne tehnologije, a isti zahtjevi postavljeni su i pred svakog profesora.

Naša didaktika i metodika rekle su što su imale. Nastavne metode kojima su nas poučavali naši nastavnici usvojili smo, uzeli smo što je dobro i korisno, a sada idemo dalje. Idemo dalje u metodičkom, sadržajnom i jezičnom smislu korištenjem:

  • Junior Achievement programa – ekonomsko “opismenjavanje” mladih
  • NCEE metoda – učenik glavni sudionik, mnoštvo simulacija, timski rad…
  • Građanskog odgoja – Civic Education, i Osnova demokracije – Foundations of Democracy