Internacionalni business program

Program koji se izvodi u sklopu redovne i fakultativne nastave po metodi engleske licence koju posjedujemo. Program iziskuje više praktičnog primjenjivog rada u pojedinim ekonomskim predmetima, a rezultira na kraju četvrte godine (ako se sve uspješno savlada po traženim kriterijima) međunarodno priznatom diplomom. S tom diplomom učenik se može direktno upisati na sve prestižne studije u Europi i svijetu bez dodatnih provjera. Za više o ovom programu i dodatnim predmetima nam se slobodno obratite na:

TEL: ++385/1/3700 742, 3906 565, 3906 566, 3707 641,
MOB: 099/3700 742
FAX: ++385/1/3700 742

E-mail: priv-eks-bk@zg.t-com.hr