Još jedna uspješna generacija i izvrstan upis na fakultete 2016/2017.

Još jedna uspješna generacija – MATURA 2015./2016., upisi na FAKULTETE ak.god. 2016./2017.
Svi maturanti školske godine 2015./2016.položili su uspješno državnu maturu pa su mogli birati fakultete. Analizirajući upise zaključili smo da se 94% maturanta upisalo na svoj željeni fakultet.

Previous Image
Next Image

 

Evo i pregleda upisa po fakultetima:

 • Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet Građevinarstvo, Zagreb                        rang 14,19
 • Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet Rudarstvo, Zagreb        rang 3
 • Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje Brodogradnja, Zagreb  rang 1,26
 • Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje Strojarstvo, Zagreb       rang 14,22
 • Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva Elektrotehnika          rang 117          
 • Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet Kemija, Zagreb            rang 52
 • Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet Geologija, Zagreb        rang 19
 • Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu                    rang36, 99
 • Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet Agrarna ekonomika, Zagreb                 rang 2
 • Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet arhitektura i urbanizam, Zagreb       rang 8
 • Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet Biljne znanosti, Zagreb                          rang 40
 • Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet Krajobrazna arhitektura, Zagreb           rang 7
 • Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet Pravo, Zagreb          rang 132, 148, 213, 318,550
 • Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet Socijalni rad, Zagreb                                         rang 56
 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Pravni fakultet Pravo, Osijek        rang 78,128
 • Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet Javna uprava (stručni), Zagreb                        rang  17
 • Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Arheologija Zagreb                                       rang 10
 • Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Germanistika, Zagreb                                  rang 53
 • Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet Anglistika (dvopredmetni), Zagreb           rang 95
 • Sveučilište u Zagrebu Kineziološki fakultet Kineziologija, Zagreb                               rang 40
 • Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment Zagreb                      rang 1
 • Sveučilište u Dubrovniku Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Turizam        rang 4
 • RIT Croatia Američka visoka škola za management i tehnologiju u Dubrovniku
 • Međunarodno poslovanje (stručni), Zagreb                                                                      rang 6,9,12,20
 • Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti Novinarstvo, Zagreb                     rang 4,27
 • Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet Bachelor Degree in Business, Zagreb      rang 2,35,42
 • Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet Poslovna ekonomija, Zagreb                     rang: 1, 12,27,84, 86, 195,234,270,301,305,409,438,522,526,645
 • Sveučilište u Rijeci Medicinski fakultet Medicina, Rijeka                                               rang 6,64,105
 • Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet Strojarstvo, Rijeka                                                rang 125
 • Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet Kulturologija, Rijeka                                          rang 2
 • Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Građevinarstvo (stručni), Rijeka                 rang 7
 • Zdravstveno veleučilište u Zagrebu Fizioterapija ( stručni), Zagreb                             rang 6
 • Zagrebačka škola ekonomije i managementa Ekonomija i management, Zagreb      rang 4,6,7,16
 • Veleučilište VERN Veleučilište VERN Turizam (stručni), Zagreb                                 rang 15
 • Veleučilište VERN Veleučilište VERN Ekonomija poduzetništva (stručni), Zagreb  rang 20,36
 • Veleučilište s pravom javnosti BALTAZAR ZAPREŠIĆ Poslovanje i upravljanje       rang 1
 • Visoko učilište AlgebraVisoka škola za primjenjeno računarstvo (stručni), Zagreb   rang 3,5