Sportske aktivnosti

Naše opredjeljenje je zdrav i sportski život. Na svakom mogućem koraku ga propagiramo i predstavljamo svojim učenicima. Želja nam je da učenici zdrav život shvate kao način života i prihvate kao dio sebe.

Prolazimo osnove sportskih aktivnosti kao što su košarka, odbojka, rukomet, badminton, skijanje…

Organiziramo turnire i natječemo se na gradskoj i državnoj razini.