Strategije

Škola ima jasno definiranu strategiju i ciljeve. Naš je cilj odgojiti uspješne i zdrave pojedince, imati zadovoljne roditelje i pružiti kvalitetno i potpuno obrazovanje.

Taj cilj škola želi postići strategijom posvećenja mentorskom pristupu, timskom radu, radu u malim grupama, problemskoj nastavi i radu na projektima.

Pozitivan pristup prema svakom individualnom učeniku uz ravnopravnu komunikaciju s njime rezultira boljim osobnim razvojem, a duh zajedništva na razini cijele škole obogaćuje potrebu za pripadnošću i društveno angažiranom proaktivnom djelovanju.