Kreativne aktivnosti

Radna atmosfera i raspoloženje sastavni su dijelovi organizacijske kulture škole i temelje s na bogatom društvenom životu škole.

Društveni život škole daje učenicima sadržaje koji im nedostaju, pruža mogućnost stvaranja dubljih odnosa međusobnog prijateljstva i razumijevanja, osjećaj sigurnosti i pripadnosti školi i zajednici.

Položaj umjetnosti u školi

Škola zastupa interdisciplinarnu nastavu. Predmeti povijesti umjetnosti, glazbene umjetnosti, povijesti, hrvatskog jezika, stranih jezika, sociologije, etike, likovne i glazbene radionice interdisciplinarnim pristupom daju svakom učeniku uvid u sastavnice umjetnosti i povijesti umjetnosti. Izravan susret s umjetničkim djelima i umjetničkim izražavanjem kroz pjevanje, sviranje, organiziranje kulturnih događaja, pohađanje kulturnih sadržaja daje svakom učeniku uvjete za ispunjenjem svojih potreba za ljepotom, užitkom, kreativnošću i izražavanjem.